Ý nghĩa hoa duyên linh

Ý nghĩa hoa duyên linh

Hoa duyên linh tên khoa học Trillium, là một chi thực vật có hoa trong họ Melanthiaceae xuất xứ phần lớn ở Trung và Đông Mỹ

Ý nghĩa hoa duyên linh

Hoa duyên linh rất dễ nhận biết với 3 cánh hoa có kích thước bằng nhau tạo thành hình tam giác.

Hoa duyên linh ngoài tác dụng trong y học thì nó cũng là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân , niềm tham vọng và sự khiêm tốn.

Một món quà bằng hoa duyên linh như một lời khuyến khích dành cho người mới tốt nghiệp hay bắt đầu sự nghiệp mới

Ý nghĩa hoa duyên linh

Hoa duyên linh tên khoa học Trillium, là một chi thực vật có hoa trong họ Melanthiaceae xuất xứ phần lớn ở Trung và Đông Mỹ

Ý nghĩa hoa duyên linh

Hoa duyên linh rất dễ nhận biết với 3 cánh hoa có kích thước bằng nhau tạo thành hình tam giác.

Hoa duyên linh ngoài tác dụng trong y học thì nó cũng là loài hoa tượng trưng cho mùa xuân , niềm tham vọng và sự khiêm tốn.

Một món quà bằng hoa duyên linh như một lời khuyến khích dành cho người mới tốt nghiệp hay bắt đầu sự nghiệp mới

Bài viết liên quan