Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Nguyên liệu

– Bình thủy tinh hình trụ
– 4-5 lá thiết mộc lan
– 6 cành cẩm tú cầu
– 3-4 cành hoa mẫu đơn
– 4-5 bông hoa tuylip
– Lá phụ
– Xốp cắm hoa
– Băng dính, kéo

Thực hiện

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Trước tiên, các ấy cắt xốp cho vừa 1/2 lọ rồi đem ngâm nước. Cắm thẳng đầu lá thiết mộc lan vào bên trong cốc, đến miệng bình thì cắt. Làm như vậy cho đến khi bọc kín bình nhé.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Dán băng dính thành 3 đường ngang, 3 đường dọc đan vào nhau.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Sau đó, các ấy cắt và cắm các bông hoa cẩm tú cầu với 3 bông trên và 3 bông dưới thấp hơn, so le nhau.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Cắm xen hoa mẫu đơn vào này.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Tiếp đến là hoa tuylip.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Cuối cùng, các ấy cắm chèn các cành lá phụ vào che khoảng trống nữa là xong.

 

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Nguyên liệu

– Bình thủy tinh hình trụ
– 4-5 lá thiết mộc lan
– 6 cành cẩm tú cầu
– 3-4 cành hoa mẫu đơn
– 4-5 bông hoa tuylip
– Lá phụ
– Xốp cắm hoa
– Băng dính, kéo

Thực hiện

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Trước tiên, các ấy cắt xốp cho vừa 1/2 lọ rồi đem ngâm nước. Cắm thẳng đầu lá thiết mộc lan vào bên trong cốc, đến miệng bình thì cắt. Làm như vậy cho đến khi bọc kín bình nhé.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Dán băng dính thành 3 đường ngang, 3 đường dọc đan vào nhau.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Sau đó, các ấy cắt và cắm các bông hoa cẩm tú cầu với 3 bông trên và 3 bông dưới thấp hơn, so le nhau.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Cắm xen hoa mẫu đơn vào này.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Tiếp đến là hoa tuylip.

Nghệ thuật cắm hoa cẩm tú cầu và tuylip

Cuối cùng, các ấy cắm chèn các cành lá phụ vào che khoảng trống nữa là xong.

 

Bài viết liên quan