Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

Chuẩn bị :

– Vải dạ – Chìa khóa

– Kéo, kim, chỉ

Cách thực hiện:

 • 1

  Cắt vải dạ trắng thành hai tấm tròn to hơn phần đầu của chìa khóa một chút để làm đầu gấu nè.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 2

  Rùi cắt vải dạ đen làm tai, mắt, mũi, miệng cho gấu.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 3

  Khâu cố định mắt và mũi với phần đầu nghen.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 4

  Thêm cả tròng mắt cho gấu này.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 5

  Sau đó, khâu bọc cố định 2 tấm đầu, tai với chìa khóa và các bạn đừng quên làm thêm móc cho khóa đấy nhé!

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

Chuẩn bị :

– Vải dạ – Chìa khóa

– Kéo, kim, chỉ

Cách thực hiện:

 • 1

  Cắt vải dạ trắng thành hai tấm tròn to hơn phần đầu của chìa khóa một chút để làm đầu gấu nè.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 2

  Rùi cắt vải dạ đen làm tai, mắt, mũi, miệng cho gấu.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 3

  Khâu cố định mắt và mũi với phần đầu nghen.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 4

  Thêm cả tròng mắt cho gấu này.

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

 • 5

  Sau đó, khâu bọc cố định 2 tấm đầu, tai với chìa khóa và các bạn đừng quên làm thêm móc cho khóa đấy nhé!

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

  Hướng dẫn làm bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh

Bài viết liên quan