Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Nguyên liệu

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Các loại hoa hồng

Bình hoa , kéo , dây thép

Thực hiện

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Bỏ lá dưới thấp và gai, sau đó cắt chéo cành. Cho hoa vào nước cho tới khi dùng.

Ôm hoa thành bó trong tay để tạo hình bạn muốn.Sau đó buộc cành hoa bằng dây thép để giữ hình. Cắt chéo cành để có độ cao phù hợp với bình hoa.

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Cho bó hoa vào trong bình. Nên nhớ phải đảm bảo bình đầy nước. Sau đó phun nước để giữ hoa tươi.

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Vậy là bạn đã có bình hoa hồng thật lãng mạn để trang trí bàn ăn rồi

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Nguyên liệu

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Các loại hoa hồng

Bình hoa , kéo , dây thép

Thực hiện

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Bỏ lá dưới thấp và gai, sau đó cắt chéo cành. Cho hoa vào nước cho tới khi dùng.

Ôm hoa thành bó trong tay để tạo hình bạn muốn.Sau đó buộc cành hoa bằng dây thép để giữ hình. Cắt chéo cành để có độ cao phù hợp với bình hoa.

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Cho bó hoa vào trong bình. Nên nhớ phải đảm bảo bình đầy nước. Sau đó phun nước để giữ hoa tươi.

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Vậy là bạn đã có bình hoa hồng thật lãng mạn để trang trí bàn ăn rồi

Cách cắm hoa hồng lãng mạn

Bài viết liên quan