Ý nghĩa hoa Túy điệp

Ý nghĩa hoa Túy điệp

Túy Điệp (Cleome spinosa) là loài cây thân thảo có thời gian sống khoảng 1 năm.

Túy điệp không có nghĩa là bươm bướm hút mật hoa sẽ bị say mà là vì hoa giống như những cánh bướm, lắc lư trong gió tựa như đàn bướm bay lượn. Cũng chính vì vậy, hoa còn có tên khác là Phong điệp thảo.

Ý nghĩa hoa Túy điệp

Túy điệp cũng còn được gọi vui hoa hoa nhện ( Giant Spider ) vì hoa có những nhị và nhụy dài y như những sợi tơ nhện

Túy điệp có ý nghĩa là vẻ đẹp của bạn làm tôi say đắm

Nó cũng là thông điệp của các cặp vợ chồng hy vọng sẽ tiếp tục được vợ chồng ở kiếp sau

Ý nghĩa hoa Túy điệp

Túy Điệp (Cleome spinosa) là loài cây thân thảo có thời gian sống khoảng 1 năm.

Túy điệp không có nghĩa là bươm bướm hút mật hoa sẽ bị say mà là vì hoa giống như những cánh bướm, lắc lư trong gió tựa như đàn bướm bay lượn. Cũng chính vì vậy, hoa còn có tên khác là Phong điệp thảo.

Ý nghĩa hoa Túy điệp

Túy điệp cũng còn được gọi vui hoa hoa nhện ( Giant Spider ) vì hoa có những nhị và nhụy dài y như những sợi tơ nhện

Túy điệp có ý nghĩa là vẻ đẹp của bạn làm tôi say đắm

Nó cũng là thông điệp của các cặp vợ chồng hy vọng sẽ tiếp tục được vợ chồng ở kiếp sau

Bài viết liên quan