Ý nghĩa hoa Tigôn

Ý nghĩa hoa Tigôn

Ti-gôn là loại cây thường xanh tại các vùng khí hậu không có băng giá, lá hình trái tim kích thước khoảng 4 cm, mùa hè ra hoa thành chùm với các sắc độ từ trắng đến hồng và đỏ san hô, thường được trồng leo tường rào hoặc giàn cho đẹp và lấy bóng mát.

Ý nghĩa hoa Tigôn

Ý nghĩa hoa Tigôn
Đối với mỗi quốc gia, với mỗi màu hoa thì Hoa Ti gôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau
Hoa ti gôn là biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt vì hình của bông hoa là hình trái tim tan vỡ.
Hoa Tigôn là biểu tượng cho người con giá hiếu thảo
Hoa Ti Gôn Trắng: Bạn đã lỗi hẹn, lần sau đừng thế nữa nhé.
Hoa Ti Gôn Hồng: Tôi mong nhớ bạn, đau khổ và không gặp khi đến thăm bạn.

Ý nghĩa hoa Tigôn

Ti-gôn là loại cây thường xanh tại các vùng khí hậu không có băng giá, lá hình trái tim kích thước khoảng 4 cm, mùa hè ra hoa thành chùm với các sắc độ từ trắng đến hồng và đỏ san hô, thường được trồng leo tường rào hoặc giàn cho đẹp và lấy bóng mát.

Ý nghĩa hoa Tigôn

Ý nghĩa hoa Tigôn
Đối với mỗi quốc gia, với mỗi màu hoa thì Hoa Ti gôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau
Hoa ti gôn là biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt vì hình của bông hoa là hình trái tim tan vỡ.
Hoa Tigôn là biểu tượng cho người con giá hiếu thảo
Hoa Ti Gôn Trắng: Bạn đã lỗi hẹn, lần sau đừng thế nữa nhé.
Hoa Ti Gôn Hồng: Tôi mong nhớ bạn, đau khổ và không gặp khi đến thăm bạn.

Bài viết liên quan