Ý nghĩa hoa Thược dược

Ý nghĩa hoa Thược dược

Thược dược có nguồn gốc từ Mexico và được phổ biến ở Tây Ban Nha sau đó được nhân rộng khắp thế giới.

Thược dược biểu trưng cho tình yêu chung thủy, cho sự trường tồn của tình yêu. Hoa thược dược cho lễ cưới như một lời khẳng định “tình yêu chúng ta sẽ mãi mặn nồng, tình yêu đó sẽ tồn tại cho đến khi hai ta chia lìa nhau”. Chung thủy trong tình yêu và hôn nhân là điều ai cũng cần có và hoa thược dược là loài hoa biểu tượng cho lòng chung thủy đó.

Ý nghĩa hoa Thược dược

Thược dược đỏ : tình yêu của người là hạnh phúc của tôi

Thược dược trắng mang ý nghĩa : tôi bắt đầu yêu bạn

Thược dược hồng mang ý nghĩa : sẽ yêu bạn mãi mãi

Thược dược vàng mang ý nghĩa : mang nhiều hạnh phúc

Thược dược nhiều màu mang ý nghĩa : Tôi chỉ nghĩ về người tôi yêu

Ý nghĩa hoa Thược dược

Thược dược có nguồn gốc từ Mexico và được phổ biến ở Tây Ban Nha sau đó được nhân rộng khắp thế giới.

Thược dược biểu trưng cho tình yêu chung thủy, cho sự trường tồn của tình yêu. Hoa thược dược cho lễ cưới như một lời khẳng định “tình yêu chúng ta sẽ mãi mặn nồng, tình yêu đó sẽ tồn tại cho đến khi hai ta chia lìa nhau”. Chung thủy trong tình yêu và hôn nhân là điều ai cũng cần có và hoa thược dược là loài hoa biểu tượng cho lòng chung thủy đó.

Ý nghĩa hoa Thược dược

Thược dược đỏ : tình yêu của người là hạnh phúc của tôi

Thược dược trắng mang ý nghĩa : tôi bắt đầu yêu bạn

Thược dược hồng mang ý nghĩa : sẽ yêu bạn mãi mãi

Thược dược vàng mang ý nghĩa : mang nhiều hạnh phúc

Thược dược nhiều màu mang ý nghĩa : Tôi chỉ nghĩ về người tôi yêu

Bài viết liên quan