Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy, mai chấn thủy hay lòng mức miên có tên khoa học là Wrightia religiosa (Teijsm. et Binn.) Hook.f., thuộc họ Trúc đào(Apocynaceae).

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy có nguồn gốc từ miền Ðông Dương, thường trồng chủ yếu làm cảnh.

Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Hoa mai chiếu thủy nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, nên gọi là chiếu thổ, chiếu thủy.

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy
Mai chiếu thủy mang hàm ý về sự giáo dục con cháu của bề trên, cây còn biểu trưng cho sự bền vững và ổn định của gia chủ.

 

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy, mai chấn thủy hay lòng mức miên có tên khoa học là Wrightia religiosa (Teijsm. et Binn.) Hook.f., thuộc họ Trúc đào(Apocynaceae).

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy

Mai chiếu thủy có nguồn gốc từ miền Ðông Dương, thường trồng chủ yếu làm cảnh.

Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Hoa mai chiếu thủy nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, nên gọi là chiếu thổ, chiếu thủy.

Ý nghĩa hoa mai chiếu thủy
Mai chiếu thủy mang hàm ý về sự giáo dục con cháu của bề trên, cây còn biểu trưng cho sự bền vững và ổn định của gia chủ.

 

Bài viết liên quan