Ý nghĩa hoa hồng tỷ muội

Ý nghĩa hoa hồng tỷ muội

Cây hoa hồng tỉ muội có tên khoa học: Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh.

Ý nghĩa hoa hồng tỷ muội

Hoa hồng tỉ muội mang ý nghĩa như tên của nó.

Nếu bạn được ai đó tặng hoa hồng tỉ muội này, nghĩa là người đó coi bạn như anh em, chị em, người thân thiết với nhau. Dường như không còn khoảng cách nào xa lạ giữa 2 người.

Ngoài ra hoa hồng tỉ muội còn thể hiện sự dịu dàng, nhẹ nhàng, mong manh, dễ vỡ của người con gái.

Hoa Hồng Tỉ Muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan

Ý nghĩa hoa hồng tỷ muội

Cây hoa hồng tỉ muội có tên khoa học: Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh.

Ý nghĩa hoa hồng tỷ muội

Hoa hồng tỉ muội mang ý nghĩa như tên của nó.

Nếu bạn được ai đó tặng hoa hồng tỉ muội này, nghĩa là người đó coi bạn như anh em, chị em, người thân thiết với nhau. Dường như không còn khoảng cách nào xa lạ giữa 2 người.

Ngoài ra hoa hồng tỉ muội còn thể hiện sự dịu dàng, nhẹ nhàng, mong manh, dễ vỡ của người con gái.

Hoa Hồng Tỉ Muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan

Bài viết liên quan