Ý nghĩa hoa bồ công anh

Ý nghĩa hoa bồ công anh

Bồ công anh tên khoa học là Taraxacum thuộc họ Cúc , có nguồn gốc từ miền ôn đới.

Ý nghĩa hoa bồ công anh

Bồ công anh có ý nghĩa quan trọng trong tiên đoán về tình yêu.Nếu bạn muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ bởi vì nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến.

Tuy nhiên, Bồ công anh không chỉ được xem là lời sấm truyền đối với những vấn đề của trái tim. Vì hoa nở và tàn vào những giờ giấc nhất định nên từ xưa nó đã được những người chăn cừu cô đơn xem nó như một cái đồng hồ

Ý nghĩa hoa bồ công anh

Bồ công anh tên khoa học là Taraxacum thuộc họ Cúc , có nguồn gốc từ miền ôn đới.

Ý nghĩa hoa bồ công anh

Bồ công anh có ý nghĩa quan trọng trong tiên đoán về tình yêu.Nếu bạn muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, hãy cúi mình thì thẩm thật khẽ bởi vì nếu không, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến.

Tuy nhiên, Bồ công anh không chỉ được xem là lời sấm truyền đối với những vấn đề của trái tim. Vì hoa nở và tàn vào những giờ giấc nhất định nên từ xưa nó đã được những người chăn cừu cô đơn xem nó như một cái đồng hồ

Bài viết liên quan