Ý nghĩa của hoa Sen xanh

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

Hoa sen xanh thực chất là hoa sen trắng, vốn có màu hồng nhưng rất nhạt, phần cánh dưới của nó có màu trắng,phần ngọn thì có màu hồng rất nhạt

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

Ở đây, giữa hoa sen xanh và hoa sen trắng không có sự cách biệt nhau nhiều về chủng loại bởi hoa sen trắng lúc mới nở thì mấy cánh bên ngoài có màu xanh nên gọi là sen xanh. Song đứng ở góc độ tư tưởng thì chia ra thành sen xanh và sen trắng với hai ý nghĩa khác nhau

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

– Sen xanh biểu thị cho sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường và niềm tin,…
– Sen trắng biểu thị cho sự trong sáng tuyệt đối, sự thuần khiết của linh hồn,…
Nhưng đứng ở góc độ triết học thì triết học thống nhất gộp hai loại hoa sen trên thành hoa sen xanh với ý nghĩa vô cùng to lớn:
+ Hoa sen xanh là biểu tượng của tự do, bình đẳng, bác ái
+ Là hình ảnh trực quan của sự trong sạch, thanh cao, thoát tục, sức mạnh chiến thắng ham muốn, si nê , lầm lũi,…
+ Là hoa của tất cả các loài hoa, tính con người trong con người, là sự thuần hóa của linh hồn đối với cảm xúc
+ Là biểu tượng tối tôn của tin thần nhân bản, đạo làm người, sự kiên trung bất khuất,…
+ Là một ví vụ rõ ràng nhất, sáng tỏ nhất cho cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,…

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

Hoa sen xanh thực chất là hoa sen trắng, vốn có màu hồng nhưng rất nhạt, phần cánh dưới của nó có màu trắng,phần ngọn thì có màu hồng rất nhạt

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

Ở đây, giữa hoa sen xanh và hoa sen trắng không có sự cách biệt nhau nhiều về chủng loại bởi hoa sen trắng lúc mới nở thì mấy cánh bên ngoài có màu xanh nên gọi là sen xanh. Song đứng ở góc độ tư tưởng thì chia ra thành sen xanh và sen trắng với hai ý nghĩa khác nhau

Ý nghĩa của hoa Sen xanh

– Sen xanh biểu thị cho sức mạnh ý chí, nghị lực kiên cường và niềm tin,…
– Sen trắng biểu thị cho sự trong sáng tuyệt đối, sự thuần khiết của linh hồn,…
Nhưng đứng ở góc độ triết học thì triết học thống nhất gộp hai loại hoa sen trên thành hoa sen xanh với ý nghĩa vô cùng to lớn:
+ Hoa sen xanh là biểu tượng của tự do, bình đẳng, bác ái
+ Là hình ảnh trực quan của sự trong sạch, thanh cao, thoát tục, sức mạnh chiến thắng ham muốn, si nê , lầm lũi,…
+ Là hoa của tất cả các loài hoa, tính con người trong con người, là sự thuần hóa của linh hồn đối với cảm xúc
+ Là biểu tượng tối tôn của tin thần nhân bản, đạo làm người, sự kiên trung bất khuất,…
+ Là một ví vụ rõ ràng nhất, sáng tỏ nhất cho cảnh giới duyên dung bất sinh cùng bất diệt,…

Bài viết liên quan