Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

Chuẩn bị:

– Giấy cứng,

– Kẹp gỗ dài,

– Vải,

– Giấy màu nhiều họa tiết,

– Kéo,

– Keo dán,

– Com-pa,…

Cách làm quà Giáng sinh trang trí:

 • 1

  Cắt giấy cứng thành một vòng tròn, cắt bỏ cả khoanh tròn bên trong nữa

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 2

  Dính vải lên bề mặt giấy, nhớ để vải căng hết ra nhé

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 3

  Cắt những đoạn giấy màu nhỏ, vừa bằng chiều ngang của kẹp gỗ

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 4

  Dán lên bề mặt kẹp

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 5

  Gắn kẹp vào cuộn giấy cứng bằng máy phun keo

   

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 6

  Ngắm lại “vòng kẹp” của bạn đi này

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

Chuẩn bị:

– Giấy cứng,

– Kẹp gỗ dài,

– Vải,

– Giấy màu nhiều họa tiết,

– Kéo,

– Keo dán,

– Com-pa,…

Cách làm quà Giáng sinh trang trí:

 • 1

  Cắt giấy cứng thành một vòng tròn, cắt bỏ cả khoanh tròn bên trong nữa

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 2

  Dính vải lên bề mặt giấy, nhớ để vải căng hết ra nhé

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 3

  Cắt những đoạn giấy màu nhỏ, vừa bằng chiều ngang của kẹp gỗ

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 4

  Dán lên bề mặt kẹp

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 5

  Gắn kẹp vào cuộn giấy cứng bằng máy phun keo

   

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

 • 6

  Ngắm lại “vòng kẹp” của bạn đi này

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

  Thiết kế vòng thiệp Giáng Sinh

Bài viết liên quan