Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

Chuẩn bị :

– Kéo

– Keo sữa

– Băng keo

– Mẫu vẽ: mẫu cầu vồng, mẫu bì thư

Cách làm

 • 1

  Đầu tiên, bạn in màu mẫu thiệp ra bằng giấy in thường. Dán 2 phần cầu vồng với nhau và viết nội dung thư mời lên đó.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 2

  Giữ mép cuối cầu vồng trùng với mép miệng của bìa thư. Gấp bìa thiệp và cầu vồng theo các đường đứt nét có sẵn.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 3

  Dán keo sữa vào 1 đầu của cầu vồng như hình bên.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 4

  Gấp các mép của bìa thiệp vào và dùng keo dán chặt lại.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 5

  Gấp cầu vồng theo các nếp và xếp lại vào trong bìa thư, dán giọt nước ra bên ngoài là xong.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Vậy là tấm thiệp cầu vồng xinh xắn đã hoàn thành rồi!

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Khi vừa mở phong bì ra, tấm thiệp sẽ như thế này.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Khi kéo đám mây ra, bạn sẽ có cả một dải cầu vồng với nội dung bữa tiệc ở trong luôn đó!

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

Chuẩn bị :

– Kéo

– Keo sữa

– Băng keo

– Mẫu vẽ: mẫu cầu vồng, mẫu bì thư

Cách làm

 • 1

  Đầu tiên, bạn in màu mẫu thiệp ra bằng giấy in thường. Dán 2 phần cầu vồng với nhau và viết nội dung thư mời lên đó.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 2

  Giữ mép cuối cầu vồng trùng với mép miệng của bìa thư. Gấp bìa thiệp và cầu vồng theo các đường đứt nét có sẵn.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 3

  Dán keo sữa vào 1 đầu của cầu vồng như hình bên.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 4

  Gấp các mép của bìa thiệp vào và dùng keo dán chặt lại.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

 • 5

  Gấp cầu vồng theo các nếp và xếp lại vào trong bìa thư, dán giọt nước ra bên ngoài là xong.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Vậy là tấm thiệp cầu vồng xinh xắn đã hoàn thành rồi!

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Khi vừa mở phong bì ra, tấm thiệp sẽ như thế này.

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

  Khi kéo đám mây ra, bạn sẽ có cả một dải cầu vồng với nội dung bữa tiệc ở trong luôn đó!

  Tấm thiệp cầu vồng tự làm sáng tạo

Bài viết liên quan