Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 1

  In mẫu ngôi nhà và 2 tấm ảnh trong năm của bạn.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 2

  Cắt mẫu ngôi nhà ra theo đường viền

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 3

  Trang trí mặt trước tấm thiệp bằng giấy màu theo ý thích. Thêm lời chúc năm mới.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 4

  Cắt tấm ảnh thành hình ngôi nhà và đảm bảo vừa với mẫu ngôi nhà đã có.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 5

  Gập phần dưới tấm thiệp và những tấm ảnh hình ngôi nhà vào khoảng nửa inch.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 6

  Dùng ghim đóng các phần thiệp và ảnh lại với nhau ở phần vừa gập.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 7

  Thế là bạn đã có tấm thiệp hình ngôi nhà lưu giữ kỷ niệm một năm qua thật đẹp rồi.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 1

  In mẫu ngôi nhà và 2 tấm ảnh trong năm của bạn.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 2

  Cắt mẫu ngôi nhà ra theo đường viền

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 3

  Trang trí mặt trước tấm thiệp bằng giấy màu theo ý thích. Thêm lời chúc năm mới.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 4

  Cắt tấm ảnh thành hình ngôi nhà và đảm bảo vừa với mẫu ngôi nhà đã có.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 5

  Gập phần dưới tấm thiệp và những tấm ảnh hình ngôi nhà vào khoảng nửa inch.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 6

  Dùng ghim đóng các phần thiệp và ảnh lại với nhau ở phần vừa gập.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

 • 7

  Thế là bạn đã có tấm thiệp hình ngôi nhà lưu giữ kỷ niệm một năm qua thật đẹp rồi.

  Làm thiệp năm mới hình ngôi nhà xinh xắn

Bài viết liên quan