Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

Vật liệu cần có

– 1 chiếc ruột gối
– Vải dạ
– Kéo

Cách làm:

 • 1

  Các ấy đo và cắt 2 mảnh vải to hơn các cạnh của gối khoảng 6-7 cm. Rồi cắt các tua rua đều nhau như thế này.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 2

  Đặt gối vào giữa hai miếng vải nào.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 3

  Sau đó, các bạn buộc thắt nút các tua rua lại với nhau.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 4

  Chừa lại bốn góc gối là buộc sau cùng nhé.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

  Vừa đẹp lại còn chẳng mất tí thời gian nào.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

Vật liệu cần có

– 1 chiếc ruột gối
– Vải dạ
– Kéo

Cách làm:

 • 1

  Các ấy đo và cắt 2 mảnh vải to hơn các cạnh của gối khoảng 6-7 cm. Rồi cắt các tua rua đều nhau như thế này.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 2

  Đặt gối vào giữa hai miếng vải nào.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 3

  Sau đó, các bạn buộc thắt nút các tua rua lại với nhau.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

 • 4

  Chừa lại bốn góc gối là buộc sau cùng nhé.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

  Vừa đẹp lại còn chẳng mất tí thời gian nào.

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

  Hướng dẫn tự chế vỏ gối không cần may vá

Bài viết liên quan