Hướng dẫn gói hoa rum

Hướng dẫn gói hoa rum

Hãy sắp xếp hoa thành một vòng tròn quanh trung tâm. Bạn hãy đặt một bông ở giữa làm tâm và xếp những bông khác xung quanh sao cho những bông hoa cao bằng nhau. Chắc chắn rằng những bông hoa phải có cùng chiều cao khi xếp các lớp hoa tiếp theo.

Hướng dẫn gói hoa rum

Đặt một bông hoa ở đây và xếp tiếp lớp khác. Các bạn hãy xếp hoa vào khe giữa hai bông hoa đã xếp từ trước như tôi đang làm.

Hướng dẫn gói hoa rum

Tôi sẽ tiếp tục trang trí thêm những chiếc lá. Chúng ta sẽ chọn lá ở đây. Những chiếc lá này rất đẹp.

Chúng ta sẽ chuẩn bị xếp một vòng lá. Sử dụng bình xịt Leafshine. Bạn đừng lo thuốc sẽ không làm lá và hoa bị hỏng.

Hướng dẫn gói hoa rum

Thuốc xịt sẽ tạo một lớp bên ngoài giúp lá nhìn óng ả và tươi hơn. Tôi sẽ xếp lá vào vị trí ngay dưới những bông hoa, cuống lá chéo một góc và lá sẽ ôm lấy hoa.

Hướng dẫn gói hoa rum

Tiếp theo tôi sẽ dùng dây nhôm buộc lại để cố định. Bạn có thể mua dây tại các hàng bán hoa.

Sợi dây trông khá đẹp nên tôi sẽ không che đi. Trên thực tế tôi sẽ buộc vòng quanh xuống phía dưới cuống hoa.

Sắp xếp hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ và sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có đôi tay khéo léo. Buộc thế này sẽ giúp cuống hoa cố định vì tôi muốn cuống hoa được giữ thẳng. Buộc chặt nhưng không để dây hằn sâu vào cuống hoa.

Hướng dẫn gói hoa rum

Chỗ cuống lá hơi thò ra một chút, tôi sẽ cắt bớt đi. Đối với thiết kế bó hoa đơn giản thế này thì đây lại là một sự khác biệt lớn

Tôi sẽ cắt bỏ phần dưới. Và chúng ta đã có một bó hoa rum.

Hướng dẫn gói hoa rum

Hướng dẫn gói hoa rum

Hãy sắp xếp hoa thành một vòng tròn quanh trung tâm. Bạn hãy đặt một bông ở giữa làm tâm và xếp những bông khác xung quanh sao cho những bông hoa cao bằng nhau. Chắc chắn rằng những bông hoa phải có cùng chiều cao khi xếp các lớp hoa tiếp theo.

Hướng dẫn gói hoa rum

Đặt một bông hoa ở đây và xếp tiếp lớp khác. Các bạn hãy xếp hoa vào khe giữa hai bông hoa đã xếp từ trước như tôi đang làm.

Hướng dẫn gói hoa rum

Tôi sẽ tiếp tục trang trí thêm những chiếc lá. Chúng ta sẽ chọn lá ở đây. Những chiếc lá này rất đẹp.

Chúng ta sẽ chuẩn bị xếp một vòng lá. Sử dụng bình xịt Leafshine. Bạn đừng lo thuốc sẽ không làm lá và hoa bị hỏng.

Hướng dẫn gói hoa rum

Thuốc xịt sẽ tạo một lớp bên ngoài giúp lá nhìn óng ả và tươi hơn. Tôi sẽ xếp lá vào vị trí ngay dưới những bông hoa, cuống lá chéo một góc và lá sẽ ôm lấy hoa.

Hướng dẫn gói hoa rum

Tiếp theo tôi sẽ dùng dây nhôm buộc lại để cố định. Bạn có thể mua dây tại các hàng bán hoa.

Sợi dây trông khá đẹp nên tôi sẽ không che đi. Trên thực tế tôi sẽ buộc vòng quanh xuống phía dưới cuống hoa.

Sắp xếp hoa đòi hỏi sự tỉ mỉ và sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có đôi tay khéo léo. Buộc thế này sẽ giúp cuống hoa cố định vì tôi muốn cuống hoa được giữ thẳng. Buộc chặt nhưng không để dây hằn sâu vào cuống hoa.

Hướng dẫn gói hoa rum

Chỗ cuống lá hơi thò ra một chút, tôi sẽ cắt bớt đi. Đối với thiết kế bó hoa đơn giản thế này thì đây lại là một sự khác biệt lớn

Tôi sẽ cắt bỏ phần dưới. Và chúng ta đã có một bó hoa rum.

Hướng dẫn gói hoa rum

Bài viết liên quan