Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Bỏ đi những chiếc lá ở phía dưới vì chúng sẽ cắm vào xốp làm xốp bị vỡ. Cắt những cành lá với chiều dài bằng nhau và cắm xung quanh thế này.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Cắm một bông vào ngay giữa đỉnh, nó sẽ giúp củng cố tính đối xứng của cả bình hoa.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Tiếp tục cắm những bông còn lại , cắm đều chúng ra xung quanh.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Cắm thêm 1 số hoa cát tường.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Đây là những bông hoa rất đẹp có màu xanh tím và tôi sẽ cắm chúng xen giữa những bông hoa hồng.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Tiếp tục dùng đến những bông cẩm cù (lan sao), màu kem của hoa sẽ làm bình hoa trông sáng hơn.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Hãy cắm đều hoa ra xung quanh với lượng vừa phải không nên cắm quá nhiều sẽ làm mất đi độ cân bằng của bình hoa.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bình hoa trang trí. Hãy trang trí mỗi chiếc bàn với bình hoa này để giúp lễ cưới thêm màu sắc.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Bỏ đi những chiếc lá ở phía dưới vì chúng sẽ cắm vào xốp làm xốp bị vỡ. Cắt những cành lá với chiều dài bằng nhau và cắm xung quanh thế này.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Cắm một bông vào ngay giữa đỉnh, nó sẽ giúp củng cố tính đối xứng của cả bình hoa.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Tiếp tục cắm những bông còn lại , cắm đều chúng ra xung quanh.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Cắm thêm 1 số hoa cát tường.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Đây là những bông hoa rất đẹp có màu xanh tím và tôi sẽ cắm chúng xen giữa những bông hoa hồng.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Tiếp tục dùng đến những bông cẩm cù (lan sao), màu kem của hoa sẽ làm bình hoa trông sáng hơn.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Hãy cắm đều hoa ra xung quanh với lượng vừa phải không nên cắm quá nhiều sẽ làm mất đi độ cân bằng của bình hoa.

Hướng dẫn cắm hoa hồng nhạt tròn

Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bình hoa trang trí. Hãy trang trí mỗi chiếc bàn với bình hoa này để giúp lễ cưới thêm màu sắc.

Bài viết liên quan