Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Nguyên liệu

8 lá thiết mộc lan
40 cành tiểu muội
Vài cành dẻo trắng trang trí
Giấy bọc (loại xơ dừa)
Dây ruy băng

Hướng dẫn:

Cuộn lại phần đầu lá thiết mộc lan theo hình tròn (chỉ cuốn 1/3 lá), dùng kim bấm để giữ cố định.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Sắp xếp các cành hồng tiểu muội theo kiểu so le sao cho mặt hoa giao nhau. Dùng băng keo trong để buộc lại. Chiều dài trong khoảng 35-40cm để đảm bảo dáng bó hoa cân đối.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Xếp lá thiết mộc lan tròn xung quanh bó hoa để làm nền.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Đặt những cành dẻo màu trắng sau lưng bó hoa. Uốn cong những cành dẻo trước mặt hoa để trang trí. Sử dụng giấy xơ dừa bao quanh bó hoa và buộc nơ trang trí.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

 

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Nguyên liệu

8 lá thiết mộc lan
40 cành tiểu muội
Vài cành dẻo trắng trang trí
Giấy bọc (loại xơ dừa)
Dây ruy băng

Hướng dẫn:

Cuộn lại phần đầu lá thiết mộc lan theo hình tròn (chỉ cuốn 1/3 lá), dùng kim bấm để giữ cố định.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Sắp xếp các cành hồng tiểu muội theo kiểu so le sao cho mặt hoa giao nhau. Dùng băng keo trong để buộc lại. Chiều dài trong khoảng 35-40cm để đảm bảo dáng bó hoa cân đối.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Xếp lá thiết mộc lan tròn xung quanh bó hoa để làm nền.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

Đặt những cành dẻo màu trắng sau lưng bó hoa. Uốn cong những cành dẻo trước mặt hoa để trang trí. Sử dụng giấy xơ dừa bao quanh bó hoa và buộc nơ trang trí.

Hướng dẫn bó hoa hồng tiểu muội

 

Bài viết liên quan