Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

Chuẩn bị:

Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

– Lọ thủy tinh (teen có thể tận dụng luôn lọ mứt cũ cũng được đó)

– Bìa các tông

– Hồ dán

– Bút, kéo, dao trổ

Cách làm:

 

 • 1

  Đặt lọ thủy tinh lên tờ bìa và vẽ viền theo phần đáy lọ và cắt rời. Chúng mình sẽ cắt cách mép đường tròn 1 cm teen nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 2

  Cắt bìa các tông thành những thanh dài với bề rộng 1 cm.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 3

  Cắt thật nhiều thanh như vậy nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 4

  Cắt những thanh dài trên thành từng đoạn nhỏ dài 3.5 cm nữa nè.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 5

  Dán những miếng bìa nhỏ đó xung quanh đường tròn hen.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 6

  Dán lớp tiếp theo so le với lớp đầu nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 7

  – Cứ như thế, chúng mình sẽ chồng dần từng lớp bìa lên để có được phần thành của lọ hoa hén.

  – Để các lớp bìa không bị xô lệch hay nghiêng ngả khi dán, teen có thể đặt lọ thủy tinh vào giữa nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

   

 • 8

  Cứ thế chồng các lớp bìa lên cho đến khi phủ kín phần lọ thủy tinh nữa thui là lọ hoa độc đáo của teen đã hoàn thành rùi đó.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 9

  Cách làm thì rất đơn giản và nguyên vật liệu cũng chỉ là những đồ vật quen thuộc có sẵn trong nhà nhưng kết quả thì lại vô cùng ấn tượng phải không nào! Be green nào!

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

   

Chuẩn bị:

Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

– Lọ thủy tinh (teen có thể tận dụng luôn lọ mứt cũ cũng được đó)

– Bìa các tông

– Hồ dán

– Bút, kéo, dao trổ

Cách làm:

 

 • 1

  Đặt lọ thủy tinh lên tờ bìa và vẽ viền theo phần đáy lọ và cắt rời. Chúng mình sẽ cắt cách mép đường tròn 1 cm teen nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 2

  Cắt bìa các tông thành những thanh dài với bề rộng 1 cm.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 3

  Cắt thật nhiều thanh như vậy nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 4

  Cắt những thanh dài trên thành từng đoạn nhỏ dài 3.5 cm nữa nè.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 5

  Dán những miếng bìa nhỏ đó xung quanh đường tròn hen.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 6

  Dán lớp tiếp theo so le với lớp đầu nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 7

  – Cứ như thế, chúng mình sẽ chồng dần từng lớp bìa lên để có được phần thành của lọ hoa hén.

  – Để các lớp bìa không bị xô lệch hay nghiêng ngả khi dán, teen có thể đặt lọ thủy tinh vào giữa nhé.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

   

 • 8

  Cứ thế chồng các lớp bìa lên cho đến khi phủ kín phần lọ thủy tinh nữa thui là lọ hoa độc đáo của teen đã hoàn thành rùi đó.

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

 • 9

  Cách làm thì rất đơn giản và nguyên vật liệu cũng chỉ là những đồ vật quen thuộc có sẵn trong nhà nhưng kết quả thì lại vô cùng ấn tượng phải không nào! Be green nào!

  Cách làm lọ hoa từ giấy bìa

   

Bài viết liên quan