Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

Chuẩn bị:

– Vỏ lon nước ngọt

– Kéo

– Keo dán sắt

– Kẽm

– Sơn

Cách làm:

 • 1

  Dùng kéo cắt vỏ lon thành 3 hình bông hoa và 3 vòng tròn có kích thước nhỏ dần.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 2

  Dùng kéo khoét những lỗ nhỏ trên cánh hoa và dùng kẽm buộc chúng lại với nhau. Cánh sau chồng lên cánh trước. Cánh cuối cùng cuộn nhỏ lại để tạo nhuỵ hoa.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 3

  Dùng vỏ lon màu xanh lá cây cắt thành những chiếc lá nhỏ, có răng cưa.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 4

  Dùng keo dán ba chiếc lá vào bên dưới của mỗi bông hoa.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 5

  Cắt vỏ lon thành những đoạn thẳng và cuộn chúng lại thành một đoạn dài. Sau đó, gắn một chiếc lá nhỏ lên thân và gắn chúng vào hoa.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 6

  Dùng sơn phun đều lên bề mặt các cánh hoa. Hãy chọn những màu sặc sỡ để bông hoa trở nên lung linh. Bạn cũng có thể để nguyên màu bạc như thế để làm cho lọ hoa trông có vẻ lạ hơn.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 7


  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

Chuẩn bị:

– Vỏ lon nước ngọt

– Kéo

– Keo dán sắt

– Kẽm

– Sơn

Cách làm:

 • 1

  Dùng kéo cắt vỏ lon thành 3 hình bông hoa và 3 vòng tròn có kích thước nhỏ dần.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 2

  Dùng kéo khoét những lỗ nhỏ trên cánh hoa và dùng kẽm buộc chúng lại với nhau. Cánh sau chồng lên cánh trước. Cánh cuối cùng cuộn nhỏ lại để tạo nhuỵ hoa.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 3

  Dùng vỏ lon màu xanh lá cây cắt thành những chiếc lá nhỏ, có răng cưa.

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 4

  Dùng keo dán ba chiếc lá vào bên dưới của mỗi bông hoa.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 5

  Cắt vỏ lon thành những đoạn thẳng và cuộn chúng lại thành một đoạn dài. Sau đó, gắn một chiếc lá nhỏ lên thân và gắn chúng vào hoa.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 6

  Dùng sơn phun đều lên bề mặt các cánh hoa. Hãy chọn những màu sặc sỡ để bông hoa trở nên lung linh. Bạn cũng có thể để nguyên màu bạc như thế để làm cho lọ hoa trông có vẻ lạ hơn.

   

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

 • 7


  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

  Cách làm hoa hồng xinh làm từ lon nước ngọt

Bài viết liên quan