Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Chuẩn bị

– 3 hoa Arum vàng
– Bông gòn (cotton)
– Giấy vuông hoa 30cm x 30cm
– 1 dây ruy-băng vàng
– Giấy bạc 20cm x 20cm (giấy alumium)

Thực hiện

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Xếp zíc-zắc 1cm cho đến hết giấy vuông hoa

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Thấm ướt bông gòn; đặt 3 cành lily cao thấp vào bông gòn ướt.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Dùng giấy bạc gói lại để giữ hoa không bị héo.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Đặt bó hoa vào cùng chiều với giấy hoa đã xếp zíc zắc.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Dùng dây ruy-băng vàng buộc thành chiếc nơ để hoàn tất.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Chuẩn bị

– 3 hoa Arum vàng
– Bông gòn (cotton)
– Giấy vuông hoa 30cm x 30cm
– 1 dây ruy-băng vàng
– Giấy bạc 20cm x 20cm (giấy alumium)

Thực hiện

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Xếp zíc-zắc 1cm cho đến hết giấy vuông hoa

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Thấm ướt bông gòn; đặt 3 cành lily cao thấp vào bông gòn ướt.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Dùng giấy bạc gói lại để giữ hoa không bị héo.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Đặt bó hoa vào cùng chiều với giấy hoa đã xếp zíc zắc.

Cách gói hoa loa kèn đơn giản và nhanh

Dùng dây ruy-băng vàng buộc thành chiếc nơ để hoàn tất.

Bài viết liên quan