Cách gói hoa lily

Cách gói hoa lily

Chuẩn bị

– 2 cành hoa lily hồng
– 1 giấy pơ-luya màu hồng nhạt khổ giấy (45cm x 60cm)
– 1 giấy pơ-luya màu hồng đậm (45cm x 60cm)
– Bông gòn (cotton)
– 1 dây ruy-băng to bảng màu tím
– Giấy bạc 20cm x 20 cm (giấy alumium)

Thực hiện

Cách gói hoa lily

Bước 1: Cắt ngắn 2 cành lily cao thấp một chút; thấm ướt bông gòn và bao lại bằng giấy bạc.

Cách gói hoa lily

Bước 2: Đặt giấy màu hồng nhạt lên giấy hồng đậm; đặt bó hoa xéo góc. theo chiều dài của giấy. Xếp góc dưới bên trái lên khoảng 15cm.

Cách gói hoa lily

Bước 3: Xếp mép giấy bên tay trái vào giữa.

Cách gói hoa lily

Bước 4: Và cuộn mép giấy bên phải vào giữa. Nếu làm đúng các bạn sẽ có góc bên phải ngắn hơn bên trái.

Cách gói hoa lily

Bước 5: Làm chiếc nơ màu tím và gắn vào giữa bó hoa.

Cách gói hoa lily

Bó hoa hoàn tất gồm có hoa và nụ hoa.

Cách gói hoa lily

Chuẩn bị

– 2 cành hoa lily hồng
– 1 giấy pơ-luya màu hồng nhạt khổ giấy (45cm x 60cm)
– 1 giấy pơ-luya màu hồng đậm (45cm x 60cm)
– Bông gòn (cotton)
– 1 dây ruy-băng to bảng màu tím
– Giấy bạc 20cm x 20 cm (giấy alumium)

Thực hiện

Cách gói hoa lily

Bước 1: Cắt ngắn 2 cành lily cao thấp một chút; thấm ướt bông gòn và bao lại bằng giấy bạc.

Cách gói hoa lily

Bước 2: Đặt giấy màu hồng nhạt lên giấy hồng đậm; đặt bó hoa xéo góc. theo chiều dài của giấy. Xếp góc dưới bên trái lên khoảng 15cm.

Cách gói hoa lily

Bước 3: Xếp mép giấy bên tay trái vào giữa.

Cách gói hoa lily

Bước 4: Và cuộn mép giấy bên phải vào giữa. Nếu làm đúng các bạn sẽ có góc bên phải ngắn hơn bên trái.

Cách gói hoa lily

Bước 5: Làm chiếc nơ màu tím và gắn vào giữa bó hoa.

Cách gói hoa lily

Bó hoa hoàn tất gồm có hoa và nụ hoa.

Bài viết liên quan