Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Vật liệu:
-10 cành lan tím
– 3 cây đinh lăng dài và to
– 1 bó rong đá hay thiên môn
– giấy xốp, giấy bóng kính, lưới tuyết

Thực hiện
– Xếp 3 cây đinh lăng lớn phiá sau, đặt 5 cành lan dài phiá trên lá đinh lăng
– 5 cành lan còn lại đặt thấp bên trên
– Xếp lá rong đá xen kẽ phiá sau
– Bọc giấy xốp và giấy bóng kính phiá sau, lưới tuyết ở phiá trước ( Giấy xốp gấp 2 cạnh ngược phía sau)
– Thắt nơ chùm

Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Hình minh họa

Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Vật liệu:
-10 cành lan tím
– 3 cây đinh lăng dài và to
– 1 bó rong đá hay thiên môn
– giấy xốp, giấy bóng kính, lưới tuyết

Thực hiện
– Xếp 3 cây đinh lăng lớn phiá sau, đặt 5 cành lan dài phiá trên lá đinh lăng
– 5 cành lan còn lại đặt thấp bên trên
– Xếp lá rong đá xen kẽ phiá sau
– Bọc giấy xốp và giấy bóng kính phiá sau, lưới tuyết ở phiá trước ( Giấy xốp gấp 2 cạnh ngược phía sau)
– Thắt nơ chùm

Cách gói hoa lan tím dạng đứng

Hình minh họa

Bài viết liên quan