Cách gói hoa hình kem ốc quế

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Chuẩn bị:

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Giấy xơ dừa.

Hoa cẩm chướng, cẩm tú cầu sấy khô (loại hoa thật được sấy khô theo công nghệ Nhật Bản).

Các loại cỏ khô khác như cỏ lác, cỏ óc, sao tím, dùi trống…

Xốp cắm hoa.

Súng keo.

 

Cách làm:

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Cắt một miếng xơ dừa hình chữ nhật.

Quấn lại theo hình ốc quế, sau đó dùng súng keo dán lại.

Bỏ xốp vào bên trong.

Đầu tiên cắm hoa cẩm tú cầu vào một góc.

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Sau đó cắm thêm ba bông cẩm chướng.

Rồi cắm cỏ lác, cỏ óc… xung quanh bó hoa.

Cắm thêm một số cây dùi trống.

Nhấn nhá vài cây sao tím, cúc mắt nai…

Dùng dây thừng thắt nơ và thêm một ít hạt châu gắn lên bó hoa.

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Chuẩn bị:

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Giấy xơ dừa.

Hoa cẩm chướng, cẩm tú cầu sấy khô (loại hoa thật được sấy khô theo công nghệ Nhật Bản).

Các loại cỏ khô khác như cỏ lác, cỏ óc, sao tím, dùi trống…

Xốp cắm hoa.

Súng keo.

 

Cách làm:

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Cắt một miếng xơ dừa hình chữ nhật.

Quấn lại theo hình ốc quế, sau đó dùng súng keo dán lại.

Bỏ xốp vào bên trong.

Đầu tiên cắm hoa cẩm tú cầu vào một góc.

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Sau đó cắm thêm ba bông cẩm chướng.

Rồi cắm cỏ lác, cỏ óc… xung quanh bó hoa.

Cắm thêm một số cây dùi trống.

Nhấn nhá vài cây sao tím, cúc mắt nai…

Dùng dây thừng thắt nơ và thêm một ít hạt châu gắn lên bó hoa.

Cách gói hoa hình kem ốc quế

Bài viết liên quan