Cách gói hoa đồng tiền

Cách gói hoa đồng tiền

Vật liệu

Khoảng 10 bông hoa đồng tiền màu tùy ý
Dây thép hoặc dây dù để buộc
Dây duy băng trang trí
1 chiếc cốc nhỏ
Cát
Một ít dây xanh, đá nhỏ hoặc đá trang trí để phủ

Hướng dẫn
Xếp những bông đồng tiền lại thành hình bó tròn như hình trên. Chú ý không xếp quá chặt, sẽ làm cánh hoa bị nát.

Cách gói hoa đồng tiền

Dùng dây dù buộc chặt. Chú ý, buộc sát đài hoa để giấu dây buộc.

Cách gói hoa đồng tiền

Sau khi buộc chắc chắn, bạn cắt bằng tất cả cuống hoa, sao cho chúng thẳng và đều.

Cách gói hoa đồng tiền

Cách gói hoa đồng tiền

Đổ cát và nước vào trong cốc nhỏ. Nếu chỉ có nước không, hoa sẽ không được giữ chắc chắn. Sau đó phủ những sợi cỏ tươi, hoặc dây mầu, hoặc hạt đá lên trên.

Cách gói hoa đồng tiền

 

Cách gói hoa đồng tiền

Vật liệu

Khoảng 10 bông hoa đồng tiền màu tùy ý
Dây thép hoặc dây dù để buộc
Dây duy băng trang trí
1 chiếc cốc nhỏ
Cát
Một ít dây xanh, đá nhỏ hoặc đá trang trí để phủ

Hướng dẫn
Xếp những bông đồng tiền lại thành hình bó tròn như hình trên. Chú ý không xếp quá chặt, sẽ làm cánh hoa bị nát.

Cách gói hoa đồng tiền

Dùng dây dù buộc chặt. Chú ý, buộc sát đài hoa để giấu dây buộc.

Cách gói hoa đồng tiền

Sau khi buộc chắc chắn, bạn cắt bằng tất cả cuống hoa, sao cho chúng thẳng và đều.

Cách gói hoa đồng tiền

Cách gói hoa đồng tiền

Đổ cát và nước vào trong cốc nhỏ. Nếu chỉ có nước không, hoa sẽ không được giữ chắc chắn. Sau đó phủ những sợi cỏ tươi, hoặc dây mầu, hoặc hạt đá lên trên.

Cách gói hoa đồng tiền

 

Bài viết liên quan