Cách cắm hoa trang trí bàn ăn

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn

Nguyên liệu

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
– Hoa tulip và hoa mẫu đơn (có thể thay hoa hồng)
– Kéo
– Băng dính (chuyên dùng cắm hoa nhé)
– Que tre

Thực hiện

Bước 1:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Đầu tiên các ấy nẹp mỗi bông hoa tulip 1 thanh tre nhé. Chỉ cần ốp thanh tre vào thân và quấn băng dính dán chặt là xong. Nó sẽ giúp bông hoa được cứng cáp hơn đấy.

Bước 2:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Các ấy lấy băng dính dán thành các đường ngang dọc đan vào nhau như thế này.

Bước 3:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Sau đó các ấy tạo hình cho lọ hoa theo tùy ý mình. Ở đây tớ cắm hoa mẫu đơn ở chính giữa và hoa tulip cắm viền xung quanh. Các ấy cắm xen kín vào nhau là được.

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn Cách cắm hoa trang trí bàn ăn

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn

Nguyên liệu

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
– Hoa tulip và hoa mẫu đơn (có thể thay hoa hồng)
– Kéo
– Băng dính (chuyên dùng cắm hoa nhé)
– Que tre

Thực hiện

Bước 1:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Đầu tiên các ấy nẹp mỗi bông hoa tulip 1 thanh tre nhé. Chỉ cần ốp thanh tre vào thân và quấn băng dính dán chặt là xong. Nó sẽ giúp bông hoa được cứng cáp hơn đấy.

Bước 2:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Các ấy lấy băng dính dán thành các đường ngang dọc đan vào nhau như thế này.

Bước 3:

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn
Sau đó các ấy tạo hình cho lọ hoa theo tùy ý mình. Ở đây tớ cắm hoa mẫu đơn ở chính giữa và hoa tulip cắm viền xung quanh. Các ấy cắm xen kín vào nhau là được.

Cách cắm hoa trang trí bàn ăn Cách cắm hoa trang trí bàn ăn

Bài viết liên quan