Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Vật liệu:
Hoa cúc trắng
Hoa cúc vàng
Hoa hồng màu kem
Hoa hồng màu vàng
Giấy quấn cành (hoặc ruy băng)

Cách thực hiện

Trước tiên phải ngắt hết lá ở phần thân cành như hình bên.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Chọn một cành cúc đẹp nhất làm cành chính rồi luồn xen kẽ các loại hoa còn lại vào.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Chú ý phối các màu hoa sao cho đẹp.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Bây giờ bó hoa của bạn đã hoàn thành.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Hoặc bạn có thể thay hoa cúc trắng bởi các loại hoa hồng (tùy bạn).

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Khi bó hoa đã to đủ tầm rồi thì dùng giấy quấn cành hoặc dây ruy băng buộc chặt bó hoa lại là xong

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

 

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Vật liệu:
Hoa cúc trắng
Hoa cúc vàng
Hoa hồng màu kem
Hoa hồng màu vàng
Giấy quấn cành (hoặc ruy băng)

Cách thực hiện

Trước tiên phải ngắt hết lá ở phần thân cành như hình bên.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Chọn một cành cúc đẹp nhất làm cành chính rồi luồn xen kẽ các loại hoa còn lại vào.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Chú ý phối các màu hoa sao cho đẹp.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Bây giờ bó hoa của bạn đã hoàn thành.

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Hoặc bạn có thể thay hoa cúc trắng bởi các loại hoa hồng (tùy bạn).

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

Khi bó hoa đã to đủ tầm rồi thì dùng giấy quấn cành hoặc dây ruy băng buộc chặt bó hoa lại là xong

Cách bó một bó hoa đơn giản tặng cho nàng

 

Bài viết liên quan