Ý nghĩa hoa vàng anh

Ý nghĩa hoa vàng anh

Cây Vàng anh ( Saraca dives ) còn có tên là Hoa Vô Ưu )Cây Vàng Anh đại thụ Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae, là cây gỗ nhỏ cao 8-10m.

Ý nghĩa hoa vàng anh

Vàng anh là loài hoa Biểu tượng của Đạo Phật, được trồng nhiều trong các đình chùa.

Theo truyền thuyết, tại vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni, cây vô ưu được trồng rất nhiều. Trong lần cùng đoàn tùy tùng xa giá về quê ngoại để sinh con đầu lòng theo tập tục Ấn Độ cổ, hoàng hậu Ma Da có đi ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni. Tại đây, bà ra lệnh dừng lại để vào lâm viên nghỉ ngơi, đi dạo và ngoạn cảnh. Khi đi đến dưới cây vô ưu, bà thấy hoa nở rộ, ngào ngạt hương thơm, bèn đưa tay vin cành hoa. Ngay sau đó, dưới gốc cây vô ưu, hoàng hậu trở dạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, người sáng lập ra Phật giáo sau này.

Tên hoa có nghĩa là không ưu tư phiền muộn, thể hiện tinh thần giải thoát của đạo Phật.

Ý nghĩa hoa vàng anh

Cây Vàng anh ( Saraca dives ) còn có tên là Hoa Vô Ưu )Cây Vàng Anh đại thụ Thuộc họ Vang Caesalpiniaceae, là cây gỗ nhỏ cao 8-10m.

Ý nghĩa hoa vàng anh

Vàng anh là loài hoa Biểu tượng của Đạo Phật, được trồng nhiều trong các đình chùa.

Theo truyền thuyết, tại vườn ngự uyển Lâm Tỳ Ni, cây vô ưu được trồng rất nhiều. Trong lần cùng đoàn tùy tùng xa giá về quê ngoại để sinh con đầu lòng theo tập tục Ấn Độ cổ, hoàng hậu Ma Da có đi ngang qua vườn Lâm Tỳ Ni. Tại đây, bà ra lệnh dừng lại để vào lâm viên nghỉ ngơi, đi dạo và ngoạn cảnh. Khi đi đến dưới cây vô ưu, bà thấy hoa nở rộ, ngào ngạt hương thơm, bèn đưa tay vin cành hoa. Ngay sau đó, dưới gốc cây vô ưu, hoàng hậu trở dạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa, người sáng lập ra Phật giáo sau này.

Tên hoa có nghĩa là không ưu tư phiền muộn, thể hiện tinh thần giải thoát của đạo Phật.

Bài viết liên quan