Ý nghĩa hoa nữ lang

Ý nghĩa hoa nữ lang

Nữ lang (Valeriana officinalis) là loài thực vật có bông nhỏ, màu hồng lợt hay trắng trên những cuống cao và mạnh. Hoa có mùi thơm dịu dễ chịu.“Sì to” còn là cách gọi tên cây “nữ lang” theo tiếng dân tộc Mèo, ở Sapa, tỉnh Lào Cai.

Ý nghĩa hoa nữ lang

Tác dụng chữa bệnh: Chống hồi hộp, mất ngủ. Cây nữ lang có thể dùng làm trà, cồn thuốc hoặc làm thuốc viên để uống. Khi mất ngủ có thể dùng cây nữ lang làm trà uống trước khi đi ngủ. Vì cây nữ lang không làm mệt mỏi, có thể uống khi đi thi cử để bớt hồi hộp.

Nữ lang hoa mang ý nghĩa nỗi buồn man mác của mùa thu

Ý nghĩa hoa nữ lang

Nữ lang (Valeriana officinalis) là loài thực vật có bông nhỏ, màu hồng lợt hay trắng trên những cuống cao và mạnh. Hoa có mùi thơm dịu dễ chịu.“Sì to” còn là cách gọi tên cây “nữ lang” theo tiếng dân tộc Mèo, ở Sapa, tỉnh Lào Cai.

Ý nghĩa hoa nữ lang

Tác dụng chữa bệnh: Chống hồi hộp, mất ngủ. Cây nữ lang có thể dùng làm trà, cồn thuốc hoặc làm thuốc viên để uống. Khi mất ngủ có thể dùng cây nữ lang làm trà uống trước khi đi ngủ. Vì cây nữ lang không làm mệt mỏi, có thể uống khi đi thi cử để bớt hồi hộp.

Nữ lang hoa mang ý nghĩa nỗi buồn man mác của mùa thu

Bài viết liên quan