Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Hoa lạc tiên còn có tên dân gian là dây nhãn lồng, dây chùm bao, là một loại cây có lá và quả ăn được. Cây có nguồn gốc từ tây nam Hoa Kì, Mexico, vùng Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Hoa có tên tiếng Anh là Passion. Theo truyền thuyết, hoa lạc tiên là biểu tượng của sự thương khổ của chúa Ki tô, ( giồng như trường hợp hoa Sala và Đức Phật Thích Ca trong Phật Giáo ).

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên : Sự Mộ Đạo, Tin tưởng lạc quan.

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Hoa lạc tiên còn có tên dân gian là dây nhãn lồng, dây chùm bao, là một loại cây có lá và quả ăn được. Cây có nguồn gốc từ tây nam Hoa Kì, Mexico, vùng Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên

Hoa có tên tiếng Anh là Passion. Theo truyền thuyết, hoa lạc tiên là biểu tượng của sự thương khổ của chúa Ki tô, ( giồng như trường hợp hoa Sala và Đức Phật Thích Ca trong Phật Giáo ).

Ý nghĩa hoa Lạc Tiên : Sự Mộ Đạo, Tin tưởng lạc quan.

Bài viết liên quan