Ý nghĩa hoa hải quỳ

Ý nghĩa hoa hải quỳ

Tên Hải quỳ có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp có nghĩa là loài hoa chiến thắng.

Ý nghĩa hoa hải quỳ

Theo thần thoại Hy lạp, hoa hải quỳ mọc từ nước mắt của Aphrodite khi cô chia buồn cái chết của Adonis.Có người vẫn cho rằng khi ngủ dưới những cánh hoa hải quỳ sẽ đem lại may mắn và có được sự bảo vệ trước cái ác.

 

Ý nghĩa hoa hải quỳ

Tên Hải quỳ có nguồn gốc từ tiếng Hy lạp có nghĩa là loài hoa chiến thắng.

Ý nghĩa hoa hải quỳ

Theo thần thoại Hy lạp, hoa hải quỳ mọc từ nước mắt của Aphrodite khi cô chia buồn cái chết của Adonis.Có người vẫn cho rằng khi ngủ dưới những cánh hoa hải quỳ sẽ đem lại may mắn và có được sự bảo vệ trước cái ác.

 

Bài viết liên quan