Ý nghĩa hoa dâm bụt – bông bụt

Ý nghĩa hoa dâm bụt – bông bụt

Chi Dâm bụt, hay chi Phù dung (danh pháp khoa học Hibiscus) là một chi lớn chứa khoảng 200-220 loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae), có nguồn gốc ở khu vực ôn đới ấm, cận nhiệt đới và nhiệt đới trên khắp thế giới.

Ý nghĩa hoa dâm bụt – bông bụt

Hoa Dâm Bụt còn gọi là Rose Of Sharon là quốc hoa của Đại Hàn (South Korea) Biểu tượng Trường Cửu (Immortality) và Hibiscus-Rosa Sinesis màu đỏ là quốc hoa của Mả Lai (Malaysia) Biểu tượng Sự sống (Life) và Can đảm (Courage).

Hoa dâm bụt mang ý nghĩa cho vẻ đẹp tinh tế

Vào những năm đầu thế kỷ 20, người Bra-zin đã sử dụng nước màu của hoa bụt dấm để làm mỹ phẩm, làm chất nhuộm màu thực phẩm trong các lễ hội. Tiếp sau đó bụt – dấm đã trở nên hấp dẫn đối với các nhà nuôi trồng dược liệu, bởi nó có rất nhiều ưu điểm.

Ý nghĩa hoa dâm bụt – bông bụt

Chi Dâm bụt, hay chi Phù dung (danh pháp khoa học Hibiscus) là một chi lớn chứa khoảng 200-220 loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae), có nguồn gốc ở khu vực ôn đới ấm, cận nhiệt đới và nhiệt đới trên khắp thế giới.

Ý nghĩa hoa dâm bụt – bông bụt

Hoa Dâm Bụt còn gọi là Rose Of Sharon là quốc hoa của Đại Hàn (South Korea) Biểu tượng Trường Cửu (Immortality) và Hibiscus-Rosa Sinesis màu đỏ là quốc hoa của Mả Lai (Malaysia) Biểu tượng Sự sống (Life) và Can đảm (Courage).

Hoa dâm bụt mang ý nghĩa cho vẻ đẹp tinh tế

Vào những năm đầu thế kỷ 20, người Bra-zin đã sử dụng nước màu của hoa bụt dấm để làm mỹ phẩm, làm chất nhuộm màu thực phẩm trong các lễ hội. Tiếp sau đó bụt – dấm đã trở nên hấp dẫn đối với các nhà nuôi trồng dược liệu, bởi nó có rất nhiều ưu điểm.

Bài viết liên quan