Ý nghĩa Hoa Cúc đại đoá

Ý nghĩa Hoa Cúc đại đoá

Cúc đại đóa là một chi thuộc họ Cúc, có xuất xứ từ Nhật Bản và Trung Quốc. Mặc dù người Trung Quốc đã trồng loài hoa này rất sớm, khoảng 500 năm trước Công nguyên, nhưng chúng không thành công trong việc du nhập vào châu Âu cho mãi đến thế kỷ 18. Khi hầu hết các loài hoa khác đã ngưng nở, gió và mưa thu đã bắt đầu rơi thì Cúc đại đóa mới nở. Vào tháng 10 và 11 ảm đạm, vài loại hoa của loài hoa này đạt đến đỉnh cao của sự rực rỡ. Cúc đại đóa hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa “Lạc quan, vui vẻ trong nghịch cảnh”.

Ý nghĩa Hoa Cúc đại đoá

Hoa Cúc đại đoá có ý nghỉa là sự lạc quan trong nghịch cảnh

Ý nghĩa Hoa Cúc đại đoá

Cúc đại đóa là một chi thuộc họ Cúc, có xuất xứ từ Nhật Bản và Trung Quốc. Mặc dù người Trung Quốc đã trồng loài hoa này rất sớm, khoảng 500 năm trước Công nguyên, nhưng chúng không thành công trong việc du nhập vào châu Âu cho mãi đến thế kỷ 18. Khi hầu hết các loài hoa khác đã ngưng nở, gió và mưa thu đã bắt đầu rơi thì Cúc đại đóa mới nở. Vào tháng 10 và 11 ảm đạm, vài loại hoa của loài hoa này đạt đến đỉnh cao của sự rực rỡ. Cúc đại đóa hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa “Lạc quan, vui vẻ trong nghịch cảnh”.

Ý nghĩa Hoa Cúc đại đoá

Hoa Cúc đại đoá có ý nghỉa là sự lạc quan trong nghịch cảnh

Bài viết liên quan