Duyệt các bài viết theo loại

Thư giãn

Viết về ngày 20/11

Hôm nay rõ ràng là một ngày đặc biệt rồi, 20/11. Tự nhiên thấy viết ra các lời chúc mừng thày cô giáo ở trên blog cứ thế nào ấy, vì có bao giờ thày cô đọc được đâu.Mọi năm ngày này chỉ thích để đi chơi, tụ tập bạn bè cấp 2, cấp 3... Giờ năm…
Đọc thêm...