Chocolate & Tình yêu

Lịch sử, nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ tình yêu Valentine, hoa hồng và Chocolate. Hầu như không có thực phẩm nào lại khơi gợi nhiều cảm xúc như chocolate. Câu chuyện từ nhiều nền văn hóa đều cho rằng dùng chocolate sẽ… Read More