Cách gói hoa cẩm tú cầu

Chọn hoa tú cầu cỡ nhỏ và to Ngắt hết lá và cành nhánh ở phía dưới. Tôi sẽ đặt một bông hoa vào giữa và hơi vặn phần khung hình chữ Y ở đây. Để bông hoa sát phần mép khung, hoa sẽ không nhô lên quá cao hoặc tụt xuống quá sâu.…
Đọc thêm...