Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

Nguyên liệu:

Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

– Giấy làm thiếp
– Bút chì
– Kéo

Tiến hành

 • 1

  Vẽ hình xoắn ốc lên tờ giấy làm thiếp hình vuông này.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 2

  Tiếp theo là cắt rời phần xoắn ốc ra nè.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 3

  Chúng mình sẽ cuộn lần lượt từ ngoài vào trong nhé.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 4

  Để hoa được chắc chắn hơn, teen bôi thêm một chút hồ dán vào phần đáy nhé.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 5

  Làm thêm mấy bông nữa và cho hoa “nở” trên cây nào.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 6

  Tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp và đấy tính nghệ thuật đó chứ

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

Nguyên liệu:

Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

– Giấy làm thiếp
– Bút chì
– Kéo

Tiến hành

 • 1

  Vẽ hình xoắn ốc lên tờ giấy làm thiếp hình vuông này.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 2

  Tiếp theo là cắt rời phần xoắn ốc ra nè.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 3

  Chúng mình sẽ cuộn lần lượt từ ngoài vào trong nhé.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 4

  Để hoa được chắc chắn hơn, teen bôi thêm một chút hồ dán vào phần đáy nhé.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 5

  Làm thêm mấy bông nữa và cho hoa “nở” trên cây nào.

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

 • 6

  Tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp và đấy tính nghệ thuật đó chứ

  Hướng dẫn làm hoa hồng cuốn bằng giấy

Bài viết liên quan