Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
– Xô gỗ
 
– Quả chuông nhỏ (hoặc hạt kim loại)
 
– Dây thừng, keo
 
Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
 

Tiến hành:

 • 1

  Lau sạch xô rùi gắn các quả chuông nhỏ lên. Nếu chiếc xô của bạn không được sạch, mới thì mình có thể đem sơn rồi làm tiếp nhé!

 • Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
 • 2

  Tương tự, mình gắn kín mặt xô. Thực ra đây chỉ là phần trang trí thôi, các bạn cứ thả sức sáng tạo nghen.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"

 • 3

  Sau khi gắn xong, mình tháo bỏ phần quai xô ra.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   
  Nếu muốn đèn bền đẹp hơn, mình có thể phủ 1 lớp sơn bóng lên xô gỗ nhé!

 • 4

  Lắp bóng đèn vào giữa đáy xô, phần dây nối bóng đèn quấn dây thừng nữa là hoàn thành rùi.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   

  Khi treo đèn lên, nhìn sẽ thế này này….

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Chụp đèn này mà treo trên bàn ăn là hợp lắm lun đó!Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Thậm chí là lồng bàn hay đơm cá… mình cũng có thể tận dụng được!
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Nhìn thật "phong cách" đúng hem? 
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:
 
– Xô gỗ
 
– Quả chuông nhỏ (hoặc hạt kim loại)
 
– Dây thừng, keo
 
Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
 

Tiến hành:

 • 1

  Lau sạch xô rùi gắn các quả chuông nhỏ lên. Nếu chiếc xô của bạn không được sạch, mới thì mình có thể đem sơn rồi làm tiếp nhé!

 • Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
 • 2

  Tương tự, mình gắn kín mặt xô. Thực ra đây chỉ là phần trang trí thôi, các bạn cứ thả sức sáng tạo nghen.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"

 • 3

  Sau khi gắn xong, mình tháo bỏ phần quai xô ra.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   
  Nếu muốn đèn bền đẹp hơn, mình có thể phủ 1 lớp sơn bóng lên xô gỗ nhé!

 • 4

  Lắp bóng đèn vào giữa đáy xô, phần dây nối bóng đèn quấn dây thừng nữa là hoàn thành rùi.

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   

  Khi treo đèn lên, nhìn sẽ thế này này….

  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Chụp đèn này mà treo trên bàn ăn là hợp lắm lun đó!Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Thậm chí là lồng bàn hay đơm cá… mình cũng có thể tận dụng được!
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"
  Nhìn thật "phong cách" đúng hem? 
   
  Hướng dẫn cách biến xô cũ, giỏ cũ cũng thành đèn "kute"

Bài viết liên quan