Hoa huệ sông Nile

Hoa huệ sông Nile

Huệ sông Nile còn gọi là Thanh anh, A ga pan hay A ga păng thuộc họ Bách tử liên

Hoa huệ sông Nile

Hoa Huệ sông Nile có nhiều ý nghĩa trong làm đẹp và y học.Những người phụ nữ Xhosa dùng hoa này để chăm sóc cho trẻ sơ sinh phòng các bệnh về tim , hô hấp.Những thiếu nữ mới lớn lại dùng hoa để tạo sự quyến rũ cho riêng mình

Huệ sông Nile ép khô được dùng như lời chúc mừng hay lời tỏ tình

 

Hoa huệ sông Nile

Huệ sông Nile còn gọi là Thanh anh, A ga pan hay A ga păng thuộc họ Bách tử liên

Hoa huệ sông Nile

Hoa Huệ sông Nile có nhiều ý nghĩa trong làm đẹp và y học.Những người phụ nữ Xhosa dùng hoa này để chăm sóc cho trẻ sơ sinh phòng các bệnh về tim , hô hấp.Những thiếu nữ mới lớn lại dùng hoa để tạo sự quyến rũ cho riêng mình

Huệ sông Nile ép khô được dùng như lời chúc mừng hay lời tỏ tình

 

Bài viết liên quan