lưu trữ hàng tháng

Tháng Mười 2008

Thư gửi vợ

Em yêu, ở trong ấy chắc em buồn lắm, bởi lấy đâu ra một chậu quần áo to của bố con anh mỗi sáng cho em "khởi động". Lấy đâu một đống bát đĩa bữa trưa cho em "tăng tốc" và không thể có những căn phòng bề bộn vào cuối ngày cho em "về đích"…
Đọc thêm...
Your domain(camnangquatang.com) is not authorized! Please visit wp-autopost.net obtain authorization!