Tự làm gối cáo dễ thương cho bạn ôm thoải mái

0 3

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

Tự làm gối cáo dễ thương cho bạn ôm thoải mái

 Vải cotton thun

– Giấy bìa

– Hạt làm mắt, mũi thú bông

– Kéo

– Bông hóa học

Đến phần hành động này: >:D<


 • 1

  Đầu tiên, bạn cắt 2 tấm vải cam như trong hình làm thân chú cáo.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 2

  Cắt bìa thành hình tròn, sau đó đặt lên vải hoa và cắt theo. Đặt tấm vải hoa hình tròn  lên trên tấm vải cam và may làm bụng cáo.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 3

  Bạn cắt vải trắng thành hình tam giác và may lên tấm vải có phần bụng cáo để làm mũi cáo. Tiếp đó, bạn khâu thêm 2 hạt nút làm mắt, và 1 hạt nút lớn ở mũi.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 4

  Úp 2 mặt phải tấm vải cam với nhau, khâu cố định xung quanh, nhớ chừa lại một đoạn phía cuối để lộn phải và nhồi bông.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 5

  Cuối cùng, bạn lộn mặt phải ra ngoài, nhồi bông bên trong và khâu kín lại.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 6
  Gối ôm hình chú cáo hoàn thành rồi nhé!
   
  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  “Tớ là gối cáo đáng yêu đây.”

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  Bạn có thể sáng tạo với nhiều kiểu dáng và cách trang trí cáo khác nhau.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  Cả đàn cáo đáng yêu để tựa lưng và ôm nè.

Chuẩn bị những đạo cụ này nhé:

Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 Vải cotton thun

– Giấy bìa

– Hạt làm mắt, mũi thú bông

– Kéo

– Bông hóa học

Đến phần hành động này: >:D<


 • 1

  Đầu tiên, bạn cắt 2 tấm vải cam như trong hình làm thân chú cáo.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 2

  Cắt bìa thành hình tròn, sau đó đặt lên vải hoa và cắt theo. Đặt tấm vải hoa hình tròn  lên trên tấm vải cam và may làm bụng cáo.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 3

  Bạn cắt vải trắng thành hình tam giác và may lên tấm vải có phần bụng cáo để làm mũi cáo. Tiếp đó, bạn khâu thêm 2 hạt nút làm mắt, và 1 hạt nút lớn ở mũi.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 4

  Úp 2 mặt phải tấm vải cam với nhau, khâu cố định xung quanh, nhớ chừa lại một đoạn phía cuối để lộn phải và nhồi bông.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 5

  Cuối cùng, bạn lộn mặt phải ra ngoài, nhồi bông bên trong và khâu kín lại.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

 • 6
  Gối ôm hình chú cáo hoàn thành rồi nhé!
   
  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  “Tớ là gối cáo đáng yêu đây.”

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  Bạn có thể sáng tạo với nhiều kiểu dáng và cách trang trí cáo khác nhau.

  Tự l&#224;m gối c&#225;o dễ thương cho bạn &#244;m thoải m&#225;i

  Cả đàn cáo đáng yêu để tựa lưng và ôm nè.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.