Làm khung hình noel tặng người yêu

0 17

Sau đây là hướng dẫn giúp bạn làm một khung hình làm quà tặng cho người yêu trong dịp noel 2012 này.

Chuẩn bị:

  • Khung hình 12″x12″ (~30x30cm).
  • Giấy trang trí cắt theo khuôn.

Tất cả những phần dưới kính

Dưới đây là các mẫu đã làm, một khung lớn 12×12″ và một khung nhỏ 5×7″

Làm khung hình noel tặng người yêu

 

Ở đây khung 12×12 của tôi là bảng trắng mùa đông. Tôi sử dụng tờ giấy to màu xanh để làm nền cho khung ảnh và sử dụng giấy trắng răng khổ nhỏ hơn để trang trí tiếp

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Sau đây là hướng dẫn giúp bạn làm một khung hình làm quà tặng cho người yêu trong dịp noel 2012 này.

Chuẩn bị:

  • Khung hình 12″x12″ (~30x30cm).
  • Giấy trang trí cắt theo khuôn.

Tất cả những phần dưới kính

Dưới đây là các mẫu đã làm, một khung lớn 12×12″ và một khung nhỏ 5×7″

Làm khung hình noel tặng người yêu

 

Ở đây khung 12×12 của tôi là bảng trắng mùa đông. Tôi sử dụng tờ giấy to màu xanh để làm nền cho khung ảnh và sử dụng giấy trắng răng khổ nhỏ hơn để trang trí tiếp

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Làm khung hình noel tặng người yêu

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.