Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

0 4

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

– Vải dạ màu (vải nỉ màu)

– Bông nhồi

– Dây da

– Kéo

– Kim khâu, chỉ màu

Đến phần hành động này 

 • 1

  Cắt 2 miếng vải dạ màu đen làm thân và đế giày, cắt vải trắng và vàng làm tấm lót trong giày, vải màu xanh làm mũi giày. Cắt thêm 1 miếng vải trắng nữa làm thân giày và 2 tấm vải vàng làm tấm lót dưới đế giày.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 2

  Đặt tấm lót giày màu vàng trên màu trắng, khâu các đường thẳng song song cắt nhau tạo thành lưới hình thoi. Tiếp theo, bạn đặt thân giày màu trắng lên trên lót giày rồi khâu đường chỉ lược.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 3

  Khâu lược mũi giày trên thân giày màu đen (miếng số 1), sau đó đặt lên trên tấm lót và thân giày màu trắng khâu đường chỉ lược. Sau đó, bạn khâu 1 đường chỉ cố định, cách mép vải 0,2cm.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 4

  Khâu đường chỉ viền mép vải ở mũi giày.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 5

  Đặt 2 tấm lót vàng bên dưới đế giày (miếngsố 2), khâu đường chỉ viền xung quanh cố định. 

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 6

  Khâu chiếc nơ trang trí trên mũi giày. Sau đó, bạn đặt chồng thân giày (miếng số 1) và đế giày (miếng số 2) chồng khít lên nhau, khâu đường chỉ viền mép vải xung quanh, chừa trống một đoạn để nhồi bông vào bên trong.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 7

   Nhồi bông vào bên trong chiếc giày rồi khâu kín khoảng trống lại.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

   

  Chiếc giày bông lót cổ tay cực yêu đã hoàn tất rồi nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Từ giờ bạn sẽ không lo mỏi tay khi ngồi máy tính nữa đâu nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Thắt thêm một chiếc nơ xinh cho đôi giày nữa nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Lót cổ tay cực xinh và tiện luôn ý!
   

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

– Vải dạ màu (vải nỉ màu)

– Bông nhồi

– Dây da

– Kéo

– Kim khâu, chỉ màu

Đến phần hành động này 

 • 1

  Cắt 2 miếng vải dạ màu đen làm thân và đế giày, cắt vải trắng và vàng làm tấm lót trong giày, vải màu xanh làm mũi giày. Cắt thêm 1 miếng vải trắng nữa làm thân giày và 2 tấm vải vàng làm tấm lót dưới đế giày.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 2

  Đặt tấm lót giày màu vàng trên màu trắng, khâu các đường thẳng song song cắt nhau tạo thành lưới hình thoi. Tiếp theo, bạn đặt thân giày màu trắng lên trên lót giày rồi khâu đường chỉ lược.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 3

  Khâu lược mũi giày trên thân giày màu đen (miếng số 1), sau đó đặt lên trên tấm lót và thân giày màu trắng khâu đường chỉ lược. Sau đó, bạn khâu 1 đường chỉ cố định, cách mép vải 0,2cm.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 4

  Khâu đường chỉ viền mép vải ở mũi giày.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 5

  Đặt 2 tấm lót vàng bên dưới đế giày (miếngsố 2), khâu đường chỉ viền xung quanh cố định. 

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 6

  Khâu chiếc nơ trang trí trên mũi giày. Sau đó, bạn đặt chồng thân giày (miếng số 1) và đế giày (miếng số 2) chồng khít lên nhau, khâu đường chỉ viền mép vải xung quanh, chừa trống một đoạn để nhồi bông vào bên trong.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

 • 7

   Nhồi bông vào bên trong chiếc giày rồi khâu kín khoảng trống lại.

   

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính

   

  Chiếc giày bông lót cổ tay cực yêu đã hoàn tất rồi nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Từ giờ bạn sẽ không lo mỏi tay khi ngồi máy tính nữa đâu nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Thắt thêm một chiếc nơ xinh cho đôi giày nữa nhé!

  Lót cổ tay giày bông tiện lợi cho bạn "nghiện" máy tính
  Lót cổ tay cực xinh và tiện luôn ý!
   

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.