Làm chậu trồng cây từ lọ nước khoáng

0 22

Gợi ý của chúng tôi vô cùng đơn giản. Bạn hãy khoét những chiếc lọ này kiểu 1 lát cắt chéo, bạn sẽ có một chiếc lọ bên cao bên thấp. Sơn chúng với các sắc màu nếu thích.

Sau đó chỉ việc cho đất vào và trồng. Đừng quên đục vài lỗ ở phía dưới đáy nhé. Sau khi trồng thì lấy dây và buộc lỗ ở trên chậu hoa do bạn tạo ra rồi treo lên. Bạn sẽ có một vườn treo tuyệt đẹp.

Làm chậu trồng cây từ lọ nước khoáng

Gợi ý của chúng tôi vô cùng đơn giản. Bạn hãy khoét những chiếc lọ này kiểu 1 lát cắt chéo, bạn sẽ có một chiếc lọ bên cao bên thấp. Sơn chúng với các sắc màu nếu thích.

Sau đó chỉ việc cho đất vào và trồng. Đừng quên đục vài lỗ ở phía dưới đáy nhé. Sau khi trồng thì lấy dây và buộc lỗ ở trên chậu hoa do bạn tạo ra rồi treo lên. Bạn sẽ có một vườn treo tuyệt đẹp.

Làm chậu trồng cây từ lọ nước khoáng

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.