Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

0 34

Chuẩn bị:
 
– Túi nilon
 
– Kéo, kim, chỉ
 
Thực hiện: 

Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

 • 1

  Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi. Cắt túi thành những tấm nilon dài rồi tết lại với nhau.

   Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
 • 2

  Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn làm đế giỏ, dùng kim chỉ để cố định các sợi với nhau.

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

 • 3

  Tiếp tục xếp chồng các sơi nilon đã tết lên nhau để khâu lại thành chiếc giỏ đựng đồ handmade rồi.

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ 

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
    Như vậy là chiếc giỏ đựng làm bằng  nilon đã được hoàn thành

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

Chuẩn bị:
 
– Túi nilon
 
– Kéo, kim, chỉ
 
Thực hiện: 

Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

 • 1

  Cắt bỏ phần quai túi và đáy túi. Cắt túi thành những tấm nilon dài rồi tết lại với nhau.

   Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
 • 2

  Cuộn các sợi nilon vừa tết thành hình tròn làm đế giỏ, dùng kim chỉ để cố định các sợi với nhau.

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

 • 3

  Tiếp tục xếp chồng các sơi nilon đã tết lên nhau để khâu lại thành chiếc giỏ đựng đồ handmade rồi.

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ 

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ
    Như vậy là chiếc giỏ đựng làm bằng  nilon đã được hoàn thành

  Hô biến túi nilon thành giỏ đựng đồ

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.