Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

0 14

Vật liệu cần có:

– Vải

– Kéo

– Kim, chỉ

– Bìa mẫu hình tròn

Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

Cách làm:

 • 1

  Các ấy đặt bìa mẫu lên vải rồi cắt rời, khâu nhún viền  của miếng vải.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Sau khi khâu nhún chặt được 1/2 hình này.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

 • 2

  Tiếp tục, khâu nhún phần vải còn lại cho chụm vào.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

 • 3

  Khâu chặt lần cuối cho chắc rồi cắt chỉ.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Cuối cùng, ấn bẹt ra là bạn đã có bông hoa rùi này.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Gắn chúng lên những hộp quà xinh xinh tặng bạn.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

Vật liệu cần có:

– Vải

– Kéo

– Kim, chỉ

– Bìa mẫu hình tròn

Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

Cách làm:

 • 1

  Các ấy đặt bìa mẫu lên vải rồi cắt rời, khâu nhún viền  của miếng vải.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Sau khi khâu nhún chặt được 1/2 hình này.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

 • 2

  Tiếp tục, khâu nhún phần vải còn lại cho chụm vào.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

 • 3

  Khâu chặt lần cuối cho chắc rồi cắt chỉ.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Cuối cùng, ấn bẹt ra là bạn đã có bông hoa rùi này.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Gắn chúng lên những hộp quà xinh xinh tặng bạn.

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

  Xếp nhún vải thành những bông hoa xinh

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.