Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

0 11

Chuẩn bị:

Giấy bìa,

băng keo,

kéo răng cưa,

bút.

Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

Cách làm;

 • 1

  Đầu tiên dùng Compa xác định 2 đường tròn đồng tâm. Mỗi bông hoa là 1 hình lớn. Sau khi làm xong số lượng cần, tạo tiếp các mẫu nhỏ hơn hình tròn ban đầu nhé.

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 2

  Chia giấy làm 6 cánh cho hoa như hình bên

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 3

  Dùng kéo răng cưa cắt tròn vành các cánh hoa

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

  Lần lượt cắt hết 6 cánh. Một bông hoa có 3 tầng nhé!

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 4

  Dùng kéo răng cưa cắt tròn vành các cánh hoa

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

  Lần lượt cắt hết 6 cánh. Một bông hoa có 3 tầng nhé!

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

Chuẩn bị:

Giấy bìa,

băng keo,

kéo răng cưa,

bút.

Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

Cách làm;

 • 1

  Đầu tiên dùng Compa xác định 2 đường tròn đồng tâm. Mỗi bông hoa là 1 hình lớn. Sau khi làm xong số lượng cần, tạo tiếp các mẫu nhỏ hơn hình tròn ban đầu nhé.

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 2

  Chia giấy làm 6 cánh cho hoa như hình bên

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 3

  Dùng kéo răng cưa cắt tròn vành các cánh hoa

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

  Lần lượt cắt hết 6 cánh. Một bông hoa có 3 tầng nhé!

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

 • 4

  Dùng kéo răng cưa cắt tròn vành các cánh hoa

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

  Lần lượt cắt hết 6 cánh. Một bông hoa có 3 tầng nhé!

  Cách làm hoa giấy cực dễ và đẹp

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.