Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

0 2

Bạn cần:

 • Kéo
 • Kềm
 • Miếng xốp
 • Keo dán nhựa
 • Súng bắn keo
 • 12 dây thép
 • Bóng đèn LED
 • 30cm vải cotton
 • Ghim đính
 • Mẫu hình cánh hoa

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Cách làm:

Làm cánh hoa thép

 • 1

  Đặt mẫu hình cánh hoa lên bàn và dùng kềm uốn dây thép thành hình cánh hoa. Làm 10 cánh hoa như thế.

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Xoắn phần cuối dây thép vào nhau

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Cắt vải

 • 1

  Mỗi cánh hoa cần có hai miếng vải ở mặt trước và mặt sau. Gấp miếng vải làm đôi, có chiều rộng tương đương cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Đặt mẫu cánh hoa lên trên miếng vải và dùng ghim đính đánh dấu

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 3

  Cắt vải theo hình mẫu, để đường viền thừa ra khoảng 1,27cm để vải bọc lấy cánh hoa thép

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 4

  Quét một lớp keo ở mặt sau cả hai cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 5

  Đặt cánh hoa thép vào giữa hai cánh hoa vải và ép lại cho khô. Làm tương tự với 2,3 và hết 10 cánh hoa.

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 6

  Uốn cong mỗi cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Lắp chụp đèn

 • 1

  Dùng súng bắn keo cho keo vào đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Dán cánh hoa vào phần đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 3

  Lần lượt dán tiếp bốn cánh hoa vào đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 4

  Giờ dán lớp thứ hai với 5 cánh hoa còn lại

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Bọc đui đèn

 • 1

  Cắt một dải vải dài khoảng 30 cm, gấp đôi lại

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Dùng súng bắn keo, quấn dải vải quanh đui đèn, phần cuối các cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Cho tới khi bọc kín đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Treo bóng đèn lên

Khi đã hoàn thành, bạn chỉnh lại chụp đèn xòe ra hình hoa tuylip và dễ dàng treo lên

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Để thay đổi phong cách, bạn chỉ cần thay bằng vải màu sắc sáng hơn. Hay dùng vải nỉ và vải da để phù hợp hơn với mùa thu, đông.

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Chúc bạn thành công nhé!

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Bạn sẽ chọn vải màu gì cho chụp đèn hoa xinh xắn này? Hãy chia sẻ cùng Lamsao nhé!

Bạn cần:

 • Kéo
 • Kềm
 • Miếng xốp
 • Keo dán nhựa
 • Súng bắn keo
 • 12 dây thép
 • Bóng đèn LED
 • 30cm vải cotton
 • Ghim đính
 • Mẫu hình cánh hoa

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Cách làm:

Làm cánh hoa thép

 • 1

  Đặt mẫu hình cánh hoa lên bàn và dùng kềm uốn dây thép thành hình cánh hoa. Làm 10 cánh hoa như thế.

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Xoắn phần cuối dây thép vào nhau

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Cắt vải

 • 1

  Mỗi cánh hoa cần có hai miếng vải ở mặt trước và mặt sau. Gấp miếng vải làm đôi, có chiều rộng tương đương cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Đặt mẫu cánh hoa lên trên miếng vải và dùng ghim đính đánh dấu

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 3

  Cắt vải theo hình mẫu, để đường viền thừa ra khoảng 1,27cm để vải bọc lấy cánh hoa thép

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 4

  Quét một lớp keo ở mặt sau cả hai cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 5

  Đặt cánh hoa thép vào giữa hai cánh hoa vải và ép lại cho khô. Làm tương tự với 2,3 và hết 10 cánh hoa.

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 6

  Uốn cong mỗi cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Lắp chụp đèn

 • 1

  Dùng súng bắn keo cho keo vào đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Dán cánh hoa vào phần đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 3

  Lần lượt dán tiếp bốn cánh hoa vào đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 4

  Giờ dán lớp thứ hai với 5 cánh hoa còn lại

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Bọc đui đèn

 • 1

  Cắt một dải vải dài khoảng 30 cm, gấp đôi lại

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

 • 2

  Dùng súng bắn keo, quấn dải vải quanh đui đèn, phần cuối các cánh hoa

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Cho tới khi bọc kín đui đèn

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

  Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Treo bóng đèn lên

Khi đã hoàn thành, bạn chỉnh lại chụp đèn xòe ra hình hoa tuylip và dễ dàng treo lên

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Để thay đổi phong cách, bạn chỉ cần thay bằng vải màu sắc sáng hơn. Hay dùng vải nỉ và vải da để phù hợp hơn với mùa thu, đông.

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Chúc bạn thành công nhé!

Tự chế chụp đèn hoa tuylip từ vải sợi

Bạn sẽ chọn vải màu gì cho chụp đèn hoa xinh xắn này? Hãy chia sẻ cùng Lamsao nhé!

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.