Làm duyên cho tường với trái tim 3D

0 7
 • 1

  Trước hết, để có những trái tim 3D, bạn hãy tìm mua giấy dày cán bóng màu yêu thích (tránh các màu gần với màu tường). Hãy vẽ lên giấy những hình trái tim to nhỏ khác nhau. Sau đó, cắt những hình trái tim này ra.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Bạn xẻ sâu phần rãnh trên trái tim và gấp 2 bên phía trong rãnh để trái tim cong lên kiểu 3D. Sau khi gấp thì lấy keo dính dán lại tạo hình 3D.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

 • 2

  Lần lượt cắt và dán hết số trái tim còn lại.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

 • 3

  Cuối cùng là dán các trái tim này lên tường. Bạn sẽ có một bức tường dễ thương và đầy cảm hứng.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

 • 1

  Trước hết, để có những trái tim 3D, bạn hãy tìm mua giấy dày cán bóng màu yêu thích (tránh các màu gần với màu tường). Hãy vẽ lên giấy những hình trái tim to nhỏ khác nhau. Sau đó, cắt những hình trái tim này ra.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Bạn xẻ sâu phần rãnh trên trái tim và gấp 2 bên phía trong rãnh để trái tim cong lên kiểu 3D. Sau khi gấp thì lấy keo dính dán lại tạo hình 3D.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

 • 2

  Lần lượt cắt và dán hết số trái tim còn lại.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

 • 3

  Cuối cùng là dán các trái tim này lên tường. Bạn sẽ có một bức tường dễ thương và đầy cảm hứng.

  Làm duyên cho tường với trái tim 3D

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.