Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

0 1

Chuẩn bị:

– Thanh gỗ dài (số lượng tùy ý)

Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

– Đinh dài, đinh bê tông, khoan, thước

Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

Các bước thực hiện:

 • 1

  Cắt các thanh gỗ với chiều dài bằng nhau. Tạo rãnh trên các thanh (như trong ảnh), bạn có thể ra hàng nhờ thợ mộc làm cho. Sơn màu trắng toàn bộ các thanh gỗ. Đóng đinh vào 2 phía đầu của thanh gỗ.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

  Dùng thước đo chiều cao tường để xác định vị trí của kệ, đánh dấu những điểm sẽ đóng kệ.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

 • 2

  Đặt thanh gỗ đã có sẵn đinh ở hai đầu áp vào tường để xác định vị trí sẽ khoan lỗ trên tường. Sau khi khoan xong, dùng đinh bê tông đóng thật chắc chắn thanh gỗ vào tường.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

 • 3

  Tuy khá đơn giản nhưng khi để ảnh, thiệp, hoa giấy lên trên kệ, bạn sẽ thấy chiếc kệ trông hoàn toàn khác.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

  Sắp xếp ảnh của con trên kệ theo các mốc thời gian cũng là một ý tưởng khá thú vị và lạ đấy!

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

Chuẩn bị:

– Thanh gỗ dài (số lượng tùy ý)

Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

– Đinh dài, đinh bê tông, khoan, thước

Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

Các bước thực hiện:

 • 1

  Cắt các thanh gỗ với chiều dài bằng nhau. Tạo rãnh trên các thanh (như trong ảnh), bạn có thể ra hàng nhờ thợ mộc làm cho. Sơn màu trắng toàn bộ các thanh gỗ. Đóng đinh vào 2 phía đầu của thanh gỗ.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

  Dùng thước đo chiều cao tường để xác định vị trí của kệ, đánh dấu những điểm sẽ đóng kệ.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

 • 2

  Đặt thanh gỗ đã có sẵn đinh ở hai đầu áp vào tường để xác định vị trí sẽ khoan lỗ trên tường. Sau khi khoan xong, dùng đinh bê tông đóng thật chắc chắn thanh gỗ vào tường.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

 • 3

  Tuy khá đơn giản nhưng khi để ảnh, thiệp, hoa giấy lên trên kệ, bạn sẽ thấy chiếc kệ trông hoàn toàn khác.

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

  Sắp xếp ảnh của con trên kệ theo các mốc thời gian cũng là một ý tưởng khá thú vị và lạ đấy!

  Hướng dẫn tự làm kệ trưng bày ảnh

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.