Cách gói hoa đồng tiền vàng dạng tròn

Cách gói hoa đồng tiền vàng dạng tròn

Vật liệu:
– 20 hoa đồng tiền vàng
– 1 bó đinh lăng
– 1 bó mimosa
– Giấy vân long, xếp so le lớn x 3 tờ

Cách gói hoa đồng tiền vàng dạng tròn

Thực hiện:
– Cắt đinh lăng 30 cm, xếp thành bó tròn
– Vòng 1: kết 1 hoa thẳng đứng ở giữa
– Vòng 2: kết 6 hoa chung quanh hoa 1
– Vòng 3: kết hoa ở phiá ngoài lá đinh lăng, gốc hoa đặt chéo theo cùng 1 hướng từ trái sang phải, hơi thấp hơn phía trong
– Kết lá mimosa chung quanh ( có thể thay bằng baby, salem, dương xỉ)
– Bọc giấy vân long xếp so le lớn chung quanh,
– Thắt nơ

Cách gói hoa đồng tiền vàng dạng tròn

Vật liệu:
– 20 hoa đồng tiền vàng
– 1 bó đinh lăng
– 1 bó mimosa
– Giấy vân long, xếp so le lớn x 3 tờ

Cách gói hoa đồng tiền vàng dạng tròn

Thực hiện:
– Cắt đinh lăng 30 cm, xếp thành bó tròn
– Vòng 1: kết 1 hoa thẳng đứng ở giữa
– Vòng 2: kết 6 hoa chung quanh hoa 1
– Vòng 3: kết hoa ở phiá ngoài lá đinh lăng, gốc hoa đặt chéo theo cùng 1 hướng từ trái sang phải, hơi thấp hơn phía trong
– Kết lá mimosa chung quanh ( có thể thay bằng baby, salem, dương xỉ)
– Bọc giấy vân long xếp so le lớn chung quanh,
– Thắt nơ

Bài viết liên quan